Buzz Marketing

Buzz marketing — roznoszenie informacji, przekazywanie wiadomości, plotkowanie, wzbudzanie zainteresowania. Cele kampanii buzz maretingowej dopasowywane są najczęściej do założeń strategii marketingowej. Najczęściej to sugerowanie odpowiedniego produktu lub usługi. Efektem tej formy marketingu może być rozpoznawalności marki czy produktu oraz sprzedaż.

Na jakich płaszczyznach można skutecznie przeprowadzić buzz marketing?

Duże znaczenie ma aktywność na portalach społecznościowych. To jest wyjściowe miejsce, w którym często inicjuje się kontakt, zaszczepia ciekawość, podrzuca informację, zdjęcie lub filmik.
Drugim miejscem, gdzie można skutecznie pomóc internaucie, są branżowe fora tematyczne. Aktywne zabieranie głosu i przekonujący przekaz to gwarancja wzbudzenia zdrowego zainteresowania.
Duże znaczenie w buzz marketingu ma konsekwentne prowadzenie bloga tematycznego i pozyskiwanie wiernych czytelników. Profesjonalne dzielenie się wiedzą i rzeczowy, praktyczny opis produktów, usług, to wzbudzanie zaufania przyszłych klientów.
Technikami bardziej zaawansowanego buzz marketingu jest organizacja eventów branżowych, zaistnienie w mediach poprzez udzielanie wywiadów i komentowanie wydarzeń i nowości dotyczących branży.

Co decyduje o skuteczności buzz marketingu?

Buzz marketing jest wciąż bardzo dobrze przyjmowany, gdyż dobrze przeprowadzony sprawia bardzo wiarygodne wrażenie. Internauci są bardziej skłonni uwierzyć rekomendacjom swoich znajomych czy bloggerów. Przekazywanie informacji o produkcie przez rzeczywistych użytkowników danego przedmiotu jest najbardziej miarodajne według odbiorców. Buzz marketing musi być jednak dobrze wyważony, gdyż przesycenie informacjami może powodować efekt odmienny od założonego.

Zły buzz marketing.

Podejmujący się działań buzz marketingowych muszą być skuteczni, ale nie nachalni. Chcąc nasycić grupy lub fora informacjami o produkcie, łatwo popaść w skrajność i doprowadzić do odrzutu niedoszłych klientów. Szum, jaki należy stworzyć wokół marki musi być zdrowy i spontaniczny, ludzie powinni chcieć dyskutować o produkcie/firmie, a nie tylko natykać się na niego przy każdym włączeniu forum albo Facebooka. Podejmowane czynności promocyjne powinny być nośne, a nawet czasami mogą być kontrowersyjne, ale w żadnym razie natrętne i sztuczne.

Także przedstawianie produktu w samych superlatywach może być podejrzane dla obserwatorów. Działanie polegające na usuwaniu mniej korzystnych wpisów może zostać łatwo zdemaskowane. Należy wyraźnie podkreślić, że buzz marketing nie polega na spamowaniu na szeroką skalę. Płytki spam jest szybko rozszyfrowywany i bardzo szkodzi akcji promocyjnej.

Buzz marketing powinien opierać się na obmyślonej strategii i działaniu krok po kroku. Zaspamowanie skrzynek mailowych nie będzie dobrym pomysłem. Także zarejestrowanie się na forum tylko po to, by zacząć narzucać użytkownikom swoją markę jest błędem. Nie warto udawać specjalistów, którymi się nie jest, ani konsumentów, jeżeli jest się producentem. Buzz marketing powinien opierać się na moralnych działaniach i unikać krytykowania produktów konkurencyjnych.

Ścieżki buzz marketingu.

Buzz marketing jest dość nieprzewidywalną formą promocji. Wymaga stałego monitoringu. Rozpoczynając życie plotki warto starać się skonstruować dobry przekaz i pomóc produktowi. Moc przekazu informacji jest we współczesnym świecie ogromna. Powoduje to ogromną skuteczność szeptanej reklamy. Pod warunkiem przemyślanych i odpowiednio przeprowadzonych działań.

Leave a Reply

Your email address will not be published.