Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że współpraca z Panią Cebulak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Wioleta Cebulak Facebook ADS Expert, z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen.J. Hallera 7, NIP: 879-247-66-03, została zakończona dnia 31 grudnia 2021 roku.

Chciałbym podkreślić, że Pani Cebulak działa jako niezależny podmiot gospodarczy i nie jest powiązana z markami mamamarketing.pl oraz mmarketing.com.pl. Obydwa te serwisy są kluczowymi elementami mojego przedsiębiorstwa – Grupa MMarketing. Jeżeli wystąpiły wcześniej jakiekolwiek niejasności odnośnie powyższych relacji, pragnę je teraz wyjaśnić. Za działania Pani Cebulak, Grupa MMarketing nie bierze odpowiedzialności.

Mając na uwadze przepisy prawne, w tym RODO, nie jestem w stanie dostarczyć dalszych informacji na temat powyższej decyzji. Zapewniam jednak, że podejmowane przeze mnie kroki miały na celu zapewnienie najwyższego poziomu obsługi oraz ochronę renomy marek Mama Marketing i MMarketing.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Cetnarski

Grupa MMarketing